Maçonniek Symposium 2019

'Een goed verhaal'

Welkom

Het Maçonniek Symposium, de ontmoetingsplek voor Vrijmetselaars, Weefsters en geïnteresseerden

Evenals vorig jaar, zal op zondag 17 november het Maçonniek Symposium plaatsvinden in het vertrouwde Hotel Oud London te Zeist. Ook dit jaar is er door een enthousiaste groep mensen gewerkt aan een interessant programma, waarbij ook de ontmoetingsmomenten niet uit het oog zijn verloren.
Het thema van dit jaar is “Een goed verhaal”. Dit zal op verschillende manier worden uitgewerkt en de bezoekers krijgen volop gelegenheid om ook zelf actief bij te dragen aan de invulling ervan.
De spreker tijdens het ochtendprogramma zal ingaan op de vraag “Wanneer is een verhaal geloofwaardig?” Een actueel onderwerp in deze tijd!
De voordrachtskunstenaar Jean Marie Bevort laat u zien dat je een goed verhaal ook kunt begrijpen als je het niet (letterlijk) kunt verstaan. Een interessante ervaring, waarbij taal een heel bijzondere rol speelt.

Na de lunch hebben de bezoekers de keuze uit meer dan tien verschillende workshops, die alle het thema ‘verhalen vertellen’ op een verschillende manier invullen. Iedereen krijgt de mogelijkheid om twee van de workshops te volgen.
Na een plenaire afsluiting, omlijst met muziek, is er een gezellige receptie, zodat men de ervaringen van de dag met elkaar kan delen.

De toegang, inclusief koffie/thee en een goedverzorgde lunch bedraagt € 40,00.

De organisatie van het symposium is in handen van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij, de Loges Isthar (Leiden) en Ziggurat (Den Haag) en de Loge Fiat Lux (GOL, Leeuwarden). 

 

Voorlopige programma 2019

Inschrijven

Voor vragen kunt u e-mailen naar info@maconnieksymposium.nl

In samenwerking met