verslagen

Links naar de verslagen van de seminars maçonniek symposium 2018:

Humberto Schwab
Youtubevideo naar complete lezing

Huggo de Cnodder
REFLECTEREN OVER VRIJMETSELARIJ: IN versus OUT of the masonic box

Ingrid de Bonth
IRRATIONEEL WETEN? DE INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP EN SPIRITUALITEIT

Max de Haan
Transitie en traditie of de noodzaak van een gemengde, op signalen uit de samenleving gerichte, seculiere, vrijzinnige, humane, humanistische en democratische vrijmetselarij